Zdrowe buciki dla dzieci Informacje pomocne przy wyborze butów dla dzieci

8sty/120

Znak „Zdrowa Stopa”

ZdrowaStopa

Znak jakościowy Zdrowa Stopa jest przyznawany bucikom dla dzieci przez IPS  czyli - Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi. O przyznanie znaku mogą się ubiegać zarówno producenci krajowi jak i importerzy obuwia dziecięcego.

O przyznaniu decyduje Komisja Specjalistów ds. Oceny Obuwia Dziecięcego, w skład której wchodzą: lekarz ortopeda, antropolog, konstruktor, technolog i materiałoznawca.

Aby buciki dziecięce otrzymały znak Zdrowej Stopy muszą spełniać dwa kryteria:

  • muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-O-91015:2000 Obuwie dla dzieci do lat 15. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne kopyt i obuwia oraz metody badań.
  • spełniać kryteria ustalone przez Komisję przyznającą znak, stanowiące załącznik do regulaminu.

Komisja sprawdza w szczególności wymiary i kształt obuwia - musi on zapewnić stopie odpowiednią ilość miejsca i dobrze chronić stopę.

Ocenie podlegają także materiały z jakich wykonano obuwie. Certyfikat zdrowej stopy mogą także otrzymać buciki z tworzyw sztucznych.

Uwaga !: Certyfikat jest wydawana nie dla producenta, ale na konkretny model bucika dziecięcego. Tak więc dany producent może nie mieć i najczęściej nie ma certyfikatu na wszystkie modele w danym sezonie.

Z polskich producentów znak zdrowej stopy mają niektóre buciki firm: Mrugała, Emel.

Informacje i materiały zaczerpnięte ze strony IPS.